Một chương trình cần được nhân rộng

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Tôi định nói đến chương trình "Chung tay vì trường học" do Báo Thanh Niên và Thành Đoàn TP.HCM hợp tác với một số đơn vị tổ chức. Chương trình đã nhắm đến một mục tiêu tưởng như xoàng xĩnh, lặt vặt nhưng trên thực tế lại rất quan yếu đối với con em chúng ta: cải tạo, nâng cấp các khu nhà vệ sinh (NVS) trong trường học.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2008/9/13/261624.tno