Mông Cổ: Thủ đô Ulan Bator đã yên tĩnh trở lại

    Gốc

    ND- Theo các nguồn tin nước ngoài, ngày 3-7, QH Mông Cổ đã tiến hành phiên họp bất thường với sự tham dự của 58 trong tổng số 76 nghị sĩ QH.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125765&sub=82&top=45