Môi trường kinh doanh Việt Nam cần cải thiện 6 lĩnh vực

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Đó là cảm nhận của 234 DN trong và ngoài nước tham gia khảo sát về môi trường kinh doanh Việt Nam 2007, vừa được công bố tại Diễn đàn DN Việt Nam 2007.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=18182