Mỗi năm: 1,5 triệu trẻ em thoát khỏi tử vong nhờ bú sữa mẹ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nhiều công trình nghiên cứu cũng đã chỉ ra, hằng năm trên thế giới có hơn 1,5 triệu trẻ em thoát khỏi tử vong nhờ bú sữa mẹ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=130805