Môi giới gặp nạn

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Gần 1 năm trời mất giá và đóng băng, thị trường bất động sản làm cho những nhà đầu tư rơi vào tình trạng khó khăn vì chôn vốn. Hàng loạt công ty môi giới tranh thủ ra đời...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/11/16/082337/11369