Mỗi cán bộ, chiến sỹ công an đều phải lấy tấm gương đạo đức của Bác để “tự sửa mình”

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngày 15-8, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã tới dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/177252