Mô hình tự chủ trong các trường đại học: Bài 2: Phân tầng đại học

    Gốc

    Có thể hiểu nỗi khổ tâm và mong ước của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khi ông đặt ra chỉ tiêu từ nay đến năm 2020 phải đào tạo 20.000 TS để không còn cảnh “cử nhân dạy cử nhân”. Nhưng làm sao số lượng đi kèm chất lượng, để bằng ra bằng? Đây là một câu hỏi chỉ thực tiễn mới cho lời đáp.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/giaoduc/2007/11/130757