Minhdt và những dòng entry cuộc đời

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Chiều cuối đông. Bầu trời như tấm khăn màu xám sũng nước, chỉ chực đổ ụp xuống một trận mưa to. Nhưng thật hiếm hoi để có thể mưa to giữa không khí lạnh cóng và khô đét này.

    Nguồn Công Thương: http://xahoithongtin.com.vn/home/277/2009012108525911/minhdt-va-nhung-dong-entry-cuoc-doi.html