Milan lên danh sách mua sắm cho dịp Giáng sinh

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nhu cầu bức thiết của Milan lúc này là tìm kiếm một trung vệ cứng cựa để tăng cường sức mạnh của hàng phong ngự đang bị sứt mẻ nặng nề bởi nạn chấn thương.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=59&NewsId=114760