Miễn trách nhiệm hình sự cho ông Trịnh Đình Khôi

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Viện KSND Tối cao vừa có quyết định miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho ông Trịnh Đình Khôi, nguyên chuyên viên Vụ Văn hóa - văn nghệ, Ban Tư tưởng Văn hóa TƯ (nay là Ban Tuyên giáo TƯ).

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/12/148406