Miễn thu phí xe quân sự thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19

  45093 liên quanGốc

  Tổng cục Đường bộ Việt Nam ngày 22/7 cho biết, Tổng cục vừa có Công văn đề nghị các đơn vị miễn phí cho xe quân sự lưu thông qua trạm thu phí thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19.

  Ảnh minh họa. (Nguồn: Tiền Phong)

  Cụ thể, Tổng cục đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan miễn phí cho xe quân sự lưu thông qua trạm thu phí thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19.

  Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã nhận được văn bản của Cục Xe - Máy, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng về việc cho xe quân sự lưu thông miễn phí trên toàn quốc thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19.

  Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án BOT, Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí thực hiện miễn phí cho 200 xe chuyên dùng vận chuyển vaccine và tiêm chủng cơ động mang biển số tạm loại QS như đề nghị của Cục Xe - Máy, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng. Thời gian, bắt đầu từ tháng 7/2021, dự kiến đến hết tháng 12/2021.

  Tuyến đường vận chuyển: Từ các địa điểm nhận vaccine của Bộ Y tế, vận chuyển đến các địa điểm trên toàn quốc.

  Đối với các dự án do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký hợp đồng dự án, Tổng cục đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào đề nghị của Cục Xe - Máy, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng tại văn bản số 3485/XM-ATCGQS ngày 12/7/2021 để chỉ đạo việc thực hiện miễn phí tại các trạm thu phí để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

  BÔNG MAI

   Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/mien-thu-phi-xe-quan-su-thuc-hien-chien-dich-tiem-chung-vaccine-covid-19-656274/