Miền Bắc sống chung với trời nồm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Không chỉ có nhiều ở những nơi ẩm thấp như ao hồ, vườn tược, nhà thấp tầng… mà ngay ở những chung cư tầng cao, thoáng, tường và ngạch nền không bị đổ mồ hôi nhưng muỗi vẫn nhiều vô kể.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=51270