Microsoft sửa lỗi cho Windows Live FolderShare

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Microsoft cho biết đã vá lỗ hổng trong dịch vụ chia sẻ file Windows Live FolderShare (lỗ hổng này khiến các file của người dùng “tự nhiên bị dịch chuyển” từ vị trí nguyên gốc sang thư mục Trash).

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8598&t=pcolarticle