Mênh mông Hồng Hà

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trước ngày được mở rộng, Thủ đô đã có ba con sông lớn chảy qua. Đó là sông Hồng, sông Đuống và sông Nhuệ, chưa kể hai con sông nhỏ hơn trong lòng thành phố là sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu. Sông Hồng lớn nhất, mang nhiều tên khác nhau:

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=30&NewsId=107449