Máy tán sỏi giá rẻ vẫn “xa” bệnh nhân nghèo

    Gốc

    Máy tán sỏi do Trung tâm Công nghệ laser chế tạo giá rất rẻ (khoảng 40 ngàn USD), trong khi máy của nước ngoài giá từ 200 đến 300 ngàn USD. Tuy nhiên, Trung tâm Nghiên cứu khoa học này không thể sản xuất hàng loạt máy loại này phục vụ yêu cầu chữa bệnh, vì đơn giản họ không có chức năng sản xuất kinh doanh.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2008/10/100660.cand