Máy dành cho người mất ngủ

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Viện Vật lý và Điện tử (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã chế tạo thành công máy điều trị điện ngủ dành cho người mất ngủ.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=128644&sub=72&top=41