Máy chặt mía rải hàng CMRH-0,1

    Gốc

    Sau 2 năm nghiên cứu, Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thiết kế mẫu máy chặt mía rải hàng CMRH-0,1. Máy được khảo nghiệm, trình diễn và ứng dụng vào sản xuất ở một số cơ sở như Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn (Thanh Hóa)...

      Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.tinxahoi.37591.qdnd