Máy cân và đóng bao tự động

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Công ty cổ phần các giải  pháp cải tiến công nghệ đã nghiên cứu chế tạo, lắp ráp hoàn chỉnh hệ thống cân đóng bao tự động. Hệ thống này sau khi được cài đặt các thông số cần thiết sẽ vận hành một cách tự động.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=115912&sub=72&top=41