Máy ảnh D-SLR Sony Alpha thêm ba mẫu mới

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Sony vừa tiếp tục mở rộng dòng máy ảnh số chuyên nghiệp D-SLR Alpha với ba mẫu mới gồm Alpha 200, Alpha 350 và Alpha 700.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9439&t=pcolarticle