Mầu vàng ở SEA Games 24

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - SEA Games 24 diễn ra đúng dịp Thái-lan kỷ niệm Ngày sinh lần thứ 80 của Quốc vương. Khắp trên đất nước Thái-lan, đặc biệt là ở SEA Games  đều rực rỡ một mầu vàng, biểu tượng của Hoàng gia Thái-lan, biểu tượng cho lòng tôn vinh của người Thái-lan dành cho Quốc vương.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=111028&sub=154&top=46