Mâu thuẫn giữa Hạ viện và Chính phủ Mỹ về Iraq

    Gốc

    ND - Đảng Dân chủ đối lập nêu rõ rằng Ủy ban phân bổ ngân sách của Hạ viện Mỹ sẽ không duyệt chi thêm tiền cho cuộc chiến tranh của Mỹ ở Iraq trong năm nay, trừ khi Chính phủ có kế hoạch rút quân Mỹ khỏi Iraq vào đầu năm 2009.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=106721&sub=82&top=45