Mất trộm vật liệu nổ

    Gốc

    ND - 17 giờ ngày 25-7, Công an huyện Tam Đường (Lai Châu) nhận được tin báo: tại Kho thuốc nổ của hợp tác xã Hưng Phong, xã Bản Bo bị mất trộm 192 kg thuốc nổ A-mô-nít, 505 kíp mìn điện, 1.600 kíp đốt thủ công, 250 m dây cháy chậm.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=127537&sub=67&top=40