Mát lòng

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Tại trạm xe buýt trên đường Sư Vạn Hạnh chỉ có tôi cùng một thanh niên đứng chờ, xe số 11 vừa đến, cả hai cùng vội bước đến cửa lên xuống, tuy tôi đang ở thế bước lên trước, nhưng người thanh niên vẫn lịch sự đưa tay về phía trước tôi và nói mời ông lên trước.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/nhipcaubandoc/bandocviet/2008/6/155501