Cơ hội nào cho Mắt biếc ở Oscar?

Cơ hội nào cho Mắt biếc ở Oscar?

Bộ VH-TT&DL vừa chọn phim Mắt biếc (đạo diễn Victor Vũ) dự vòng sơ tuyển 'Phim truyện quốc tế xuất sắc'...
Phim 'Mắt biếc' dự giải thưởng Oscar lần thứ 93

Phim 'Mắt biếc' dự giải thưởng Oscar lần thứ 93

Chọn đại diện Việt Nam dự tranh Oscar: Vẫn cứ tuyển 'tinh' mà chưa thật 'tinh'

Chọn đại diện Việt Nam dự tranh Oscar: Vẫn cứ tuyển 'tinh' mà chưa thật 'tinh'

Phim 'Mắt biếc' dự sơ tuyển Oscar lần thứ 93

Phim 'Mắt biếc' dự sơ tuyển Oscar lần thứ 93

Phim 'Mắt biếc' khó có khả năng cạnh tranh tại giải thưởng Oscar 93

Phim 'Mắt biếc' khó có khả năng cạnh tranh tại giải thưởng Oscar 93

Phim Việt sẽ không lỡ hẹn với Oscar 2021

Phim Việt sẽ không lỡ hẹn với Oscar 2021

Phim 'Mắt biếc' dự sơ tuyển OSCAR lần thứ 93

Phim 'Mắt biếc' dự sơ tuyển OSCAR lần thứ 93

Phim 'Mắt biếc' dự giải thưởng Oscar lần thứ 93

Phim 'Mắt biếc' dự giải thưởng Oscar lần thứ 93

'Mắt biếc' tranh giải Oscar 2021, cơ hội nào tiến sâu?

'Mắt biếc' tranh giải Oscar 2021, cơ hội nào tiến sâu?

Phim 'Mắt biếc' tham dự vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 93

Phim 'Mắt biếc' tham dự vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 93

'Mắt biếc' đại diện Việt Nam dự tranh Oscar lần thứ 93 ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc

'Mắt biếc' đại diện Việt Nam dự tranh Oscar lần thứ 93 ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc

'Mắt biếc' dự vòng sơ loại Oscars 2021

'Mắt biếc' dự vòng sơ loại Oscars 2021

'Mắt biếc' tham dự vòng sơ tuyển giải Oscar lần thứ 93

'Mắt biếc' tham dự vòng sơ tuyển giải Oscar lần thứ 93

'Mắt biếc' được chọn tham dự sơ tuyển Oscar lần thứ 93

'Mắt biếc' được chọn tham dự sơ tuyển Oscar lần thứ 93

'Mắt biếc' đại diện Việt Nam dự tranh Oscar lần thứ 93

'Mắt biếc' đại diện Việt Nam dự tranh Oscar lần thứ 93

Phim 'Mắt biếc' được chọn thi Oscars lần thứ 93

'Mắt biếc' tham dự vòng sơ tuyển giải Oscar lần thứ 93

'Mắt biếc' tham dự vòng sơ tuyển giải Oscar lần thứ 93

'Mắt biếc' tham dự vòng sơ tuyển OSCARS lần thứ 93

'Mắt biếc' tham dự vòng sơ tuyển OSCARS lần thứ 93

Bộ phim 'Mắt biếc' tham dự vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 93

Bộ phim 'Mắt biếc' tham dự vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 93

Mắt biếc tham gia vòng loại Oscar 93

Mắt biếc tham gia vòng loại Oscar 93

'Mắt Biếc' đại diện phim Việt đi Oscar 2021

'Mắt Biếc' đại diện phim Việt đi Oscar 2021

'Mắt biếc' được chọn tham dự sơ tuyển Oscar lần thứ 93

'Mắt biếc' được chọn tham dự sơ tuyển Oscar lần thứ 93