Mất bao lâu để xác định chuyên ngành phù hợp?

Với những ngành rộng như Khoa học máy tính, sinh viên thường mất khoảng một năm để làm quen, sau đó mới xác định được chuyên ngành hợp với bản thân.

Thái An

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/video-mat-bao-lau-de-xac-dinh-chuyen-nganh-phu-hop-post1470967.html