Mạo danh "Đại tá", "Anh hùng" đi lừa

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Lấy mác Đại tá Quân đội, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân... , Biên đã thuê nhà làm trụ sở công ty mà thực chất là để lừa đảo.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/5/91756.cand