Mạo danh con cán bộ cao cấp lừa đảo XKLĐ

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Sau khi ra tù, Lưu không chịu làm ăn lương thiện, "ngựa quen đường cũ", tiếp tục đi lừa đảo. Lưu mạo danh là con 1 cán bộ cao cấp, có thể giải quyết mọi trường hợp có nhu cầu XKLĐ đi Hàn Quốc trong vòng 3 tháng.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/1/82967.cand