“Ma cũ” và “ma mới”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Thường thì những teen học chung với nhau có suy nghĩ mình là “ma cũ” thì có quyền muốn làm gì thì làm với "người mới đến"!

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=96554