Lý Sơn - nơi lưu giữ nhiều tài liệu quý về Hoàng Sa

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Từ xa xưa, người dân Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có mặt tại Hoàng Sa. Hàng ngàn lượt binh, phu Lý Sơn và các vùng khác đã giong buồm trực chỉ Hoàng Sa mỗi mùa biển lặng. Bằng chứng của những cuộc ra đi ấy là các di tích lịch sử và những tài liệu quý còn lưu giữ trên hòn đảo này.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2009/4/188870