Lý do một số trường hợp người trên 80 tuổi không được hưởng trợ cấp người cao tuổi?

Bạn đọc hỏi mẹ trên 80 tuổi đã được hưởng trợ cấp tiền tuất thì có được hưởng trợ cấp cho người cao tuổi?

Ba tôi là nhà cách mạng lão thành, khi mất mẹ tôi được hưởng tiền tuất từ ba tôi (khoản thu nhập duy nhất). Khi mẹ tôi hơn 80 tuổi thì mẹ tôi không được hưởng tiền trợ cấp cho người cao tuổi vì đã được hưởng khoản trợ cấp tiền tuất của ba tôi rồi. Tôi xin hỏi như vậy có đúng quy định của pháp luật không?Bạn đọc có địa chỉ email ptphong...@gmail.com.

Trường hợp đã hưởng trợ cấp tuất hàng tháng rồi thì sẽ không được hưởng tiền trợ cấp cho người cao tuổi. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Trường hợp đã hưởng trợ cấp tuất hàng tháng rồi thì sẽ không được hưởng tiền trợ cấp cho người cao tuổi. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Luật sư Lê Thành Công, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Người cao tuổi là một trong những đối tượng được bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Khoản 5 Điều 5 Nghị định 20/2021 quy định 4 trường hợp sau được được trợ cấp:

- Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

- Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở trường hợp thứ nhất đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn;

- Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định ở trường hợp thứ nhất mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;

- Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.

Tiền trợ cấp tuất hàng tháng là một trong những trợ cấp bảo hiểm xã hội. Do đó, trường hợp mẹ của bạn đã hưởng trợ cấp tuất hàng tháng rồi thì sẽ không được hưởng tiền trợ cấp cho người cao tuổi nữa.

PHẠM TUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/ly-do-mot-so-truong-hop-nguoi-tren-80-tuoi-khong-duoc-huong-tro-cap-nguoi-cao-tuoi-post748433.html