Lương tâm phẫn nộ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Vì nghĩa lớn mà cần có sự bao dung, nh­ưng kẻ đ­ược bao dung lại nghĩ rằng họ muốn làm gì thì làm, chẳng ai làm gì đư­ợc họ nên tiếp tục lấn tới lợi dụng thần quyền mê hoặc, kích động một bộ phận nhỏ giáo dân, gây rối làm ảnh h­ưởng đến trật tự an ninh xã hội

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=18&NewsId=96852