Lượng khách nhập cảnh vẫn ổn định

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Khách du lịch chủ yếu đến từ các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc, Mỹ...

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090430110132375P0C1014/luong-khach-nhap-canh-van-on-dinh.htm