Lương chưa tăng đã “lạc hậu”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Từ 1/1/2008, mức lương tối thiểu của người lao động đơn giản trong điều kiện bình thường sẽ được hưởng là 540.000 đồng/tháng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=30608