Lùi thời điểm nộp bài dự thi viết Ứng Dụng Di Động

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    1 đăng lạiGốc

    Ngày 22/9/2008, ban tổ chức cuộc thi Mùa Hè Sáng Tạo viết Ứng Dụng Di Động 2008 đã thông báo kéo dài thời hạn nộp bài dự thi cho đến ngày 9/11/2008

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=11495&chnlid=14&t=pcolarticle