Lực lượng vũ trang huyện Thoại Sơn thi đua quyết thắng

  5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) được triển khai, thực hiện toàn diện, đồng bộ và hiệu quả trên các mặt công tác. Qua đó, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong thực hiện phong trào, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang, tô thắm hình ảnh 'Bộ đội Cụ Hồ'.

  Lực lượng vũ trang huyện Thoại Sơn quyết tâm thi đua quyết thắng trong tình hình mới

  Lực lượng vũ trang huyện Thoại Sơn quyết tâm thi đua quyết thắng trong tình hình mới

  Trong thực hiện, công tác xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được chú trọng thực hiện và xem đây là nhiệm vụ hàng đầu, là yếu tố quyết định thắng lợi mọi nhiệm vụ của LLVT huyện trong tình hình mới.

  Vì vậy, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện và các cấp ủy Đảng quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức triển khai, quán triệt học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho CBCS, nhất là Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. CBCS an tâm tư tưởng, xác định rõ trách nhiệm, nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc đối tượng chính sách không dừng lại ở trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan, đơn vị, mà ngày càng mang tính xã hội hóa, thu hút sự tham gia đông đảo của mọi tổ chức, lực lượng. 5 năm qua, LLVT huyện đã trích tiền lương đóng góp và vận động các tổ chức cùng phối hợp xây dựng được 7 nhà Tình nghĩa, nhà Tình đồng đội, với tổng số tiền hơn 250 triệu đồng.

  Ngoài việc tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chăm sóc các đối tượng chính sách trên địa bàn, LLVT huyện còn trực tiếp thăm viếng, tặng 661 suất quà cho các đối tượng chính sách với tổng số tiền hơn 468 triệu đồng. Đồng thời, đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và các loại quỹ phúc lợi xã hội trên 65 triệu đồng.

  Đặc biệt, với vai trò là lực lượng nòng cốt, LLVT huyện luôn tranh thủ thời gian, bám sát địa bàn, tạo mọi điều kiện cho các cơ quan, đơn vị làm công tác vận động quần chúng. Từ năm 2017 đến nay, LLVT huyện đã tổ chức lao động giúp dân, tham gia xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, giao thông nông thôn, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai trên 10.500 ngày công. Với phong trào thi đua “LLVT huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ban CHQS huyện đã phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương vận động hỗ trợ, tham gia xây dựng và sửa chữa 129 căn nhà, với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng; bảo trợ 4 học sinh nghèo hiếu học với số tiền 28,8 triệu đồng... Tích cực vận động CBCS đơn vị đóng góp Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Tình đồng đội… góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân - dân.

  Phong trào thi đua quyết thắng đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy CBCS huyện Thoại Sơn phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả 3 khâu đột phá: Đột phá trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị; đột phá về năng lực, trách nhiệm cán bộ; đột phá về dân chủ và xây dựng chính quy.

  Giai đoạn 2017-2022, có 40 tập thể, 375 cá nhân thuộc LLVT huyện được các cấp khen thưởng. Ban CHQS huyện được Quân khu tặng 2 cờ thi đua, 2 đơn vị quyết thắng, 1 đơn vị tiên tiến. Từ kết quả trên, có thể khẳng định, mọi thành tích, công lao các tập thể, cá nhân trong LLVT huyện đều gắn liền với việc quán triệt và tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước.

  Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Giang biểu dương và ghi nhận những kết quả, thành tích của LLVT huyện Thoại Sơn đạt được trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2017-2022. Điểm nổi bật là đã phát huy tốt vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chỉ huy các cấp, không chỉ ở quy trình thực hiện mà còn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, cách làm. Từ đó, phong trào đã bám sát cơ sở, lấy cơ sở để triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng trong tình hình mới.

  Đại tá Nguyễn Thúc Linh đề nghị, LLVT huyện Thoại Sơn cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và phát huy vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức CBCS trong LLVT. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các khâu đột phá trong thi đua, tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc trong sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập. Qua đó, kịp thời phát hiện, xây dựng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, làm cho phong trào thi đua quyết thắng thực sự là động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

  PHƯƠNG LAN

  Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/luc-luong-vu-trang-huyen-thoai-son-thi-dua-quyet-thang-a348585.html