Lực lượng thắng cử Ucraina bàn việc thành lập chính phủ

    Báo VTC News
    Gốc

    Trưa 3/10, Tổng thống Ucraina Viktor Yushchenko đã ra một tuyên bố ủy nhiệm các lực lượng chính trị "thắng cử" trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua trao đổi việc thành lập chính phủ.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/216457/Default.aspx