Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh có nên là đại biểu Quốc hội?

Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh có nên là đại biểu Quốc hội?

Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020

Bộ trưởng và Chủ nhiệm Ủy ban có nên 'đổi vai'?

Bộ trưởng và Chủ nhiệm Ủy ban có nên 'đổi vai'?

Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11: Nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật

Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11: Nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật

Để các đại biểu không còn bị phê bình 'cháy mặt'

Để các đại biểu không còn bị phê bình 'cháy mặt'

Bộ trưởng Trần Hồng Hà chia sẻ việc muốn nhường ghế đại biểu Quốc hội

Bộ trưởng Trần Hồng Hà chia sẻ việc muốn nhường ghế đại biểu Quốc hội

Khi đại biểu Quốc hội đóng hai vai

Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh có nên làm đại biểu Quốc hội hay không?

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Ông nào không nên ngồi thì nhường người khác vào

Bộ trưởng… dỗi

Bộ trưởng làm Đại biểu Quốc hội: Đóng 'hai vai' sẽ rất khó xử thế

Công tác xây dựng pháp luật được đặc biệt quan tâm

Tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách là cần thiết

TS Nguyễn Sĩ Dũng: 'Bộ trưởng Hà cảm nhận rõ điều đó!'

Đại biểu Quốc hội không đội 'hai mũ', được không?

Bộ trưởng không nên là đại biểu Quốc hội?

Chủ tịch tỉnh không nên là đại biểu Quốc hội

'Có đại biểu cả kỳ họp không phát biểu ý kiến gì'

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề xuất Bộ trưởng, chủ tịch tỉnh không là đại biểu Quốc hội

Chủ nhiệm UB Tư pháp: 'ĐBQH chất vấn Bộ trưởng bị lãnh đạo tỉnh phê bình'

Bộ trưởng Trần Hồng Hà muốn chuyển ghế QH cho đại biểu chuyên trách

'Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh không nên là đại biểu Quốc hội'

Bộ trưởng muốn nhường 'ghế' QH, vụ trưởng quy hoạch làm ĐB chuyên trách 'nằng nặc' xin ở lại

Bộ trưởng Trần Hồng Hà muốn dành 'ghế' ở Quốc hội cho các đại biểu chuyên trách

'Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh không cần thiết là ĐBQH'?

Bộ trưởng muốn nhường ghế đại biểu Quốc hội cho người chuyên trách

Địa phương cần 'chia lửa' chất vấn với Bộ trưởng

'Đại biểu Quốc hội có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam'

Đại biểu chất vấn Bộ trưởng mà bị Bí thư tỉnh phê bình 'cháy mặt'

Bộ trưởng là đại biểu Quốc hội khiến việc điều hành rất khó khăn