Ý kiến đóng góp từ các Đại biểu Quốc hội giúp cho Dự án Luật Thư viện hoàn thiện hơn

Ý kiến đóng góp từ các Đại biểu Quốc hội giúp cho Dự án Luật Thư viện hoàn thiện hơn

Quốc hội thảo luận ở hội trường góp ý để hoàn thiện và chuẩn bị thông qua Dự án Luật Thư viện

Quốc hội thảo luận ở hội trường góp ý để hoàn thiện và chuẩn bị thông qua Dự án Luật Thư viện

Ngày mai (5/11): Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thư viện

Tổ chức lực lượng dân quân tự vệ tại doanh nghiệp

Tổ chức lực lượng dân quân tự vệ tại doanh nghiệp

Thảo luận về hai dự án luật

Thảo luận về hai dự án luật

ĐBQH NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG GÓP Ý LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ

ĐBQH NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG GÓP Ý LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng- An ninh giải trình một số vấn đề về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

Dự án Luật Dân quân tự vệ: Cần bổ sung nghĩa vụ lập đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp

Nhiều đề xuất nâng độ tuổi tham gia dân quân tự vệ

Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật dan quân tự vệ (sửa đổi)

Đề xuất nâng độ tuổi tham gia dân quân tự vệ của nữ tới 45, nam tới 50 tuổi

Nâng độ tuổi tham gia dân quân tự vệ để phát huy hiệu quả xây dựng lực lượng

Nhiều ý kiến tán thành Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã là sĩ quan dự bị

Đề xuất nâng độ tuổi và thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ

Quy định cụ thể điều kiện tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp, tránh 'đánh trống ghi danh'

Cho ý kiến dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) và Luật Xuất, nhập cảnh