Các hình thức kỷ luật công chức trong năm 2020

Các hình thức kỷ luật công chức trong năm 2020

Ngày 1-7-2020, Luật Cán bộ, công chức sửa đổi có hiệu lực với nhiều quy định về việc kỷ luật công chức cũng...
Hàng loạt trường hợp công chức không được giải quyết thôi việc

Hàng loạt trường hợp công chức không được giải quyết thôi việc

Đề xuất tuyển dụng viên chức với người dưới 18 tuổi có gì đặc biệt?

Đề xuất tuyển dụng viên chức với người dưới 18 tuổi có gì đặc biệt?

Nhiều đề xuất mới về tuyển dụng, sử dụng viên chức

Nhiều đề xuất mới về tuyển dụng, sử dụng viên chức

Quy trình xét tuyển viên chức sang công chức

Quy trình xét tuyển viên chức sang công chức

Không thể 'hạ cánh an toàn'

Không thể 'hạ cánh an toàn'

Bộ Nội vụ xin ý kiến về Dự thảo nghị định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Bộ Nội vụ xin ý kiến về Dự thảo nghị định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Sẽ có quy định mới trong xử lý kỷ luật cán bộ, công chức đã nghỉ hưu

Sẽ có quy định mới trong xử lý kỷ luật cán bộ, công chức đã nghỉ hưu

Những quy định mới công chức cần biết

Những quy định mới công chức cần biết

Nâng ngạch công chức không qua thi tuyển

Nâng ngạch công chức không qua thi tuyển

Trường hợp nào được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức?

Trường hợp nào được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức?

Những điểm mới về hợp đồng làm việc của viên chức

Những điểm mới về hợp đồng làm việc của viên chức

Trường hợp nào được hưởng 'viên chức suốt đời'?

Trường hợp nào được hưởng 'viên chức suốt đời'?

Trường hợp nào được hưởng 'viên chức suốt đời'?

Trường hợp nào được hưởng 'viên chức suốt đời'?

Từ 1/7/2020, công chức tham nhũng đương nhiên bị buộc thôi việc

Từ 1/7/2020, công chức tham nhũng đương nhiên bị buộc thôi việc

Nới lỏng điều kiện giải quyết nghỉ hưu đối với viên chức

Nới lỏng điều kiện giải quyết nghỉ hưu đối với viên chức

Bổ sung quy định đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

Bổ sung quy định đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

Từ 1/7/2020, bổ sung 4 trường hợp công chức bị kỷ luật không được áp dụng thời hiệu

Từ 1/7/2020, bổ sung 4 trường hợp công chức bị kỷ luật không được áp dụng thời hiệu

Thêm quy định về hưởng chế độ thôi việc của viên chức

Thêm quy định về hưởng chế độ thôi việc của viên chức

Từ 1/7/2020, công chức bị kỷ luật vẫn được bổ nhiệm lại trong một số trường hợp

Từ 1/7/2020, công chức bị kỷ luật vẫn được bổ nhiệm lại trong một số trường hợp

Từ 1/7/2020, công chức bắt buộc phải được kiểm định chất lượng đầu vào

Từ 1/7/2020, công chức bắt buộc phải được kiểm định chất lượng đầu vào

Các điều kiện để viên chức chuyển sang công chức

Các điều kiện để viên chức chuyển sang công chức

Thêm trường hợp viên chức bị cắt hợp đồng làm việc

Thêm trường hợp viên chức bị cắt hợp đồng làm việc

Công chức bị khiển trách, sau 6 tháng mới được nâng lương

Công chức bị khiển trách, sau 6 tháng mới được nâng lương

Thay đổi quy định về chế độ thôi việc đối với viên chức

Thay đổi quy định về chế độ thôi việc đối với viên chức

Viên chức được tuyển dụng vào công chức

Viên chức được tuyển dụng vào công chức

Nới lỏng điều kiện giải quyết nghỉ hưu đối với viên chức

Nới lỏng điều kiện giải quyết nghỉ hưu đối với viên chức

Năm 2020, lương khởi điểm của công chức và viên chức sẽ tăng bao nhiêu?

Năm 2020, lương khởi điểm của công chức và viên chức sẽ tăng bao nhiêu?

Thước đo đánh giá cán bộ

Thước đo đánh giá cán bộ

Thêm nhiều trường hợp được tuyển dụng vào công chức từ 1/7/2020

Thêm nhiều trường hợp được tuyển dụng vào công chức từ 1/7/2020

Quy định về tuyển dụng, đánh giá công chức, viên chức: Giải quyết vướng mắc từ thực tiễn

Quy định về tuyển dụng, đánh giá công chức, viên chức: Giải quyết vướng mắc từ thực tiễn

Cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong tuyển dụng, nâng ngạch

Cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong tuyển dụng, nâng ngạch

'Siết chặt' công tác xử lý kỷ luật công chức

'Siết chặt' công tác xử lý kỷ luật công chức

Giảm thiểu văn bằng, chứng chỉ