Lừa thế thì thôi!

    Gốc

    Hanoinet - Trưa đi làm về thấy bà Lan hàng xóm mang báo ra ngõ ngồi đọc, thi thoảng mắt lại ngó về đầu ngõ, tôi thắc mắc: “Sao bác không vào trong nhà ngồi nghỉ cho đỡ mệt, ngồi ở đây làm gì cho bụi”.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=7&NewsId=50598