Lừa được gần 7 triệu đồng qua tin nhắn

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Chủ một tài khoản game online đã lừa được 422 tin nhắn nạp tiền vào tài khoản "km07". Với mỗi tin nhắn, khách đã vô tình nạp vào tài khoản "km07" 15.000 đồng; tổng giá trị số tiền lừa trong thời điểm trên là gần 7 triệu đồng.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2007/12/81606.cand