Lời con trẻ

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Tay con bé lắm. Xin đừng mong đợi mọi việc phải nhanh chóng và chu tất. Và chân con cũng không dài để sải bước theo kịp người lớn

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/223552.asp