Loạt biển số tứ quý, tam hoa, số tiến được đấu giá trong tháng 12

Loạt biển số ô tô siêu đẹp sẽ được VPA đưa ra đấu giá trong tháng 12 này như số tứ quý, số tiến, số tam hoa...

THY NHUNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/loat-bien-so-tu-quy-tam-hoa-so-tien-duoc-dau-gia-trong-thang-12-post764767.html