Lo sợ “người ngoài hành tinh”

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Chuyện lo sợ là có thật 100% ở Nhật Bản. Không phải dân thường mà là quan chức chính phủ lo sợ khi vấn đề được bàn thảo tại một phiên họp nội các trong tuần qua.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/the-gioi/210779.asp