Lo lắng vì nhân viên thiếu chuyên nghiệp

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Quan niệm việc phục vụ ai làm cũng được, không cần qua đào tạo (ĐT), nhiều chủ NH sẵn sàng tuyển LĐ phổ thông. LĐ vừa làm vừa học việc, nên yếu kỹ năng, không chuyên nghiệp.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=108167