Lùi giờ nhiều chuyến bay đến, đi từ Tokyo do ảnh hưởng bão Faxai

Lùi giờ nhiều chuyến bay đến, đi từ Tokyo do ảnh hưởng bão Faxai

Điều chỉnh giờ khởi hành nhiều chuyến bay đến Nhật vì bão Faxai

Điều chỉnh giờ khởi hành nhiều chuyến bay đến Nhật vì bão Faxai

Hoãn nhiều chuyến bay đến Nhật vì siêu bão Faxai

Hoãn nhiều chuyến bay đến Nhật vì siêu bão Faxai

Vietnam Airlines điều chỉnh chuyến bay đi, đến Nhật Bản do ảnh hưởng bão Faxai

Vietnam Airlines điều chỉnh chuyến bay đi, đến Nhật Bản do ảnh hưởng bão Faxai

Lùi giờ sáu chuyến bay đến Nhật Bản do bão Faxai

Lùi giờ sáu chuyến bay đến Nhật Bản do bão Faxai

Nhiều hãng hàng không trong nước thay đổi giờ bay đi Nhật do bão Faxai

Nhiều hãng hàng không trong nước thay đổi giờ bay đi Nhật do bão Faxai

Hủy, lùi giờ khởi hành nhiều chuyến bay đến Hàn Quốc do bão Lingling

Hủy, lùi giờ khởi hành nhiều chuyến bay đến Hàn Quốc do bão Lingling

Các hãng hàng không điều chỉnh lịch bay do ảnh hưởng của bão Ling Ling

Các hãng hàng không điều chỉnh lịch bay do ảnh hưởng của bão Ling Ling

Ảnh hưởng của bão Ling Ling, một số chuyến bay của Vietjet thay đổi thời gian khởi hành

Ảnh hưởng của bão Ling Ling, một số chuyến bay của Vietjet thay đổi thời gian khởi hành

Ảnh hưởng của bão Ling Ling, một số chuyến bay thay đổi thời gian khởi hành

Ảnh hưởng của bão Ling Ling, một số chuyến bay thay đổi thời gian khởi hành

Hoãn nhiều chuyến bay đi Hàn Quốc vì bão

Hoãn nhiều chuyến bay đi Hàn Quốc vì bão

Vietnam Airlines lùi giờ 6-9 tiếng các chuyến bay đi đến Hàn Quốc

Vietnam Airlines lùi giờ 6-9 tiếng các chuyến bay đi đến Hàn Quốc

VNA hủy và đổi giờ nhiều chuyến bay do bão Ling Ling

VNA hủy và đổi giờ nhiều chuyến bay do bão Ling Ling

Vietnam Airlines hủy nhiều chuyến bay đi, đến Đà Lạt do thời tiết xấu

Vietnam Airlines hủy nhiều chuyến bay đi, đến Đà Lạt do thời tiết xấu

Hủy và lùi giờ hàng loạt các chuyến bay do con bão số 2 đổ bộ

Hủy và lùi giờ hàng loạt các chuyến bay do con bão số 2 đổ bộ