Liệu xuất khẩu đồ gỗ có với được 3 tỷ USD?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam tính từ năm 2000 đến nay luôn có mức tăng trưởng rất cao, trung bình khoảng 25%, thậm chí 50%.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=136362