Liều lĩnh xâm phạm lãnh thổ lợn rừng, trăn gấm bị con mồi xé xác

Phát hiện lợn rừng đơn độc thiếu cảnh giác, con trăn gấm đã đã tiến tới hòng tấn công. Tuy nhiên, đàn lợn rừng ở gần đó đã phát hiện hành động này của con trăn và lao vào cắn xé kẻ thù. Con trăn không những săn mồi thất bại mà còn bỏ mạng và trở thành thức ăn cho bầy lợn.

Nguồn video: Facebook

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/anh-video-c-87/video-clip-c-153/lieu-linh-xam-pham-lanh-tho-lon-rung-tran-gam-bi-con-moi-xe-xac-127023.html