LienVietBank dành 4.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Các DNNVV hoạt động kinh doanh có hiệu quả, có dự án và phương án kinh doanh khả thi sẽ được LienVietBank hỗ trợ vốn.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/11/103758.cand