Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ thế giới 'ngập' trong rác

Thế giới thải ra 2,3 tỷ tấn rác đô thị trong năm 2023 và con số này có thể tăng hơn hai phần ba vào năm 2050. Đây là những ước tính mới được Liên hợp quốc đưa ra cùng với cảnh báo về những tác hại nghiêm trọng về y tế, kinh tế và môi trường mà lượng rác này gây ra.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/lien-hop-quoc-canh-bao-nguy-co-the-gioi-ngap-trong-rac-112453.htm